RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Əsas səhifə

[28.07.2017]

Kimya elmləri doktoru Teymur Ağayevə professor elmi adı verilib

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyasının rəhbəri, kimya elmləri doktoru Teymur Ağayevə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “Nüvə kimyası” ixtisası üzrə professor elmi adı verilmişdir ...

[20.07.2017]

Amerikalı alim Radiasiya Prosesləri İnstitutunda hava keyfiyyətinin modelləşdirilməsi sahəsində məruzə ilə çıxış edib

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Radiasiya Problemləri İnstitutunda (RPİ) növbəti ümumi seminar keçirilmişdir ...

[05.07.2017]

Radiasiya Problemləri İnstitutunun gənc alimi təcrübə kursunda iştirak edib

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Nizamsız Bərk cisimlərin radiasiyası fizikası” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Zamil Dadaşov Türkiyənin Respublikasının Ankara şəhərində təcrübə kursunda iştirak etmişdir ...

[26.01.2017]

2015-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2015-ci il üçün illik hesabatı.

[06.01.2015]

2014-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2014-cü il üçün illik hesabatı.

[06.02.2014]

2013-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2013-cü il üçün illik hesabatı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Radiasiya fizikasi və kimyasi;
2. Radiasiya materialşünaslığı;
3. Radiasion texnologiyalar;
4. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin elmi əsasları;
5. Alternativ və qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin istifadəsi, enerji çevrilmələrinin fiziki-texniki problemləri;

Son beş ildə təşkilatın əldə etdiyi elmi nəticələr

I Problem: Nüvə enerjisinin çevrilmə prosesləri və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində istifadəsi ...

II Problem: Bərk cisimlərdə radiasiya stimullaşdırıcı proseslər ...

III Problem: Respublika ərazisində radioekoloji durumun tədqiqi, radiasiya amillərinin bioloji sistemlərə təsir mexanizminin öyrənilməsi, canlı orqanizmlərin şüalanmanın təsirindən qorunması və radiasiya təhlükəsizliyi problemlərinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması ...

IV Problem: Enerji daşiyicilarinin alinmasi, istehsalat və məişətdə enerji təminatinda bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsinin elmi əsaslarının işlənməsi ...

Elmi problemlər

1. Bərk cisimlərin radiasiya fizikası ...
2. Nəzəri fizika ...
3. Nüvə fizikası ...
4. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində ...
5. Plazma fizikası və plazma texnologiyası ...
6. I. Radioekologiya, radiasiya təhlükəsizliyi ...
II. Atom-hidrogen energetikası ...
III. Radiasiya materialşünasliği ...
7. Elektron sürətləndiricisi və onun tətbiqi haqqında ...