RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[26.09.2022]

ELAN

loqo

06.10.2022-ci il tarixində saat 1100-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Rəna Faik qızı Xankişiyevanın BFD 1.22 Birdəfəlik Dissertasiya Şurası nəzdində 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” və 2305.01-“Nüvə kimyası” ixtisasları üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril birgə polimeri və metal oksid nanohissəcikləri əsasında alınmış kompozitlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi» mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021