RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[04.11.2022]

ELAN

Radiasiya Problemləri İnstitutu laboratoriyalar üzrə aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

1. “Radioekologiya” laboratoriyası
    Baş elmi işçi – 1şt. vah
2. “Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Baş elmi işçi – 1şt. vah
3. “Radiokimya və radioprotektorlar” laboratoriyası
    Aparıcı elmi işçi – 1şt. vah
4. “Ətraf mühitin radiasiya kimyası” laboratoriyası
    Aparıcı elmi işçi – 1şt. vah
5. “Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Aparıcı elmi işçi – 1şt. vah
    Kiçik elmi işçi – 2şt. vah
6. “Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri” laboratoriyası
    Böyük elmi işçi – 1şt. vah
    Kiçik elmi işçi – 1şt. vah
7. “Radiobiologiya” laboratoriyası
    Böyük elmi işçi – 1şt. vah
8. “Seqnetoelektriklərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Kiçik elmi işçi – 1şt. vah
9. “Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası” laboratoriyası
    Kiçik elmi işçi – 2şt. vah

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan İnstitutun saytına yerləşdirildikdən sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9;
Radiasiya Problemləri İnstitutu