RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[11.09.2023]

ELAN

2023-ci il sentyabr ayının 21-də saat 1400-da Radiasiya Problemləri İnstitutunun dissertantı Aydan Şahin qızı Xalıqzadənin 2225.01 - "Radiasiya materialşünaslığı" ixtisası üzrə “Yb İLƏ AŞQARLANMIŞ GaS MONOKRİSTALININ ELEKTROFİZİKİ VƏ OPTİK XASSƏLƏRİNƏ QAMMA ŞÜALANMANIN TƏSİRİ” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Online qoşulma Zoom platforması üzərindən olacaq.

Konfransın identifikatoru: 404 189 8581
Kodu: wfd5ET