RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[05.10.2020]

ELAN

logo

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:
“Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.

“Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.

“Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Enerjitutumlu radiasiya prosesləri” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Radioekologiya” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan dərc olunduqdan sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9; telefon – 439 33 91
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor                                                                     O.Ə. Səmədov