RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[02.03.2021]

ELAN

logo

12.03.21-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun doktorantı Nuruyev İbrahim Musa oğlunun “γ-şüalarla modifikasiya olunmuş PVDF/nano-Si kompozitlərinin strukturu və elektrofiziki xassələri” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.