RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[12.11.2021]

ELAN

logo

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun doktorantı Nəbiyev Asif Araslı oğlunun “Qamma şüalarla modifikasiya olunmuş polietilen/metal oksid (ZrO2 və SiO2) nanokompozitlərinin strukturu və dielektrik relaksasiya prosesləri” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi «03» dekabr 2021-ci il tarixdə, saat 1500-da AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən FD1.21 Dissertasiya Şurasının iclasında keciriləcəkdir.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

Ünvan: AZ 1143, Bakı, B.Vahabzadə kücəsi, 9.

Dissertasiya ilə Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmi kitabxanasında tanış olmaq olar.
Avtoreferat «02» noyabr 2021-cı il tarixində zəruri ünvanlara göndərilmişdir.