RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[07.10.2022]

ELAN

10oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11-də İnstitutun akt zalında Təbriz Tibb Universitetin və Mardin Atatürk Universitetinin professoru Əziz Eftixari ilə görüş keçiriləcəkdir. Professor "Nanotexnologiyanın tibb və ətraf mühitdə tətbiqi" mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Bütün əməkdaşları tədbirdə iştiraka dəvət edirik.

ELAN
[27.09.2022]

ELAN

07.10.2022-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Axundzadə Haci Vahid Natiq oğlunun FD 1.22 Dissertasiya şurası nəzdində 2305.01–«Nüvə kimyası» ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril kauçuku əsasında aqressiv mühitə davamlı elastomer materialın alınması və xassələrinin tədqiqi» mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[26.09.2022]

ELAN

06.10.2022-ci il tarixində saat 1100-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Rəna Faik qızı Xankişiyevanın BFD 1.22 Birdəfəlik Dissertasiya Şurası nəzdində 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” və 2305.01-“Nüvə kimyası” ixtisasları üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril birgə polimeri və metal oksid nanohissəcikləri əsasında alınmış kompozitlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi» mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[02.08.2022]

ELAN

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

“Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Elektron sürətləndiricisi” elmi təcrübi şöbəsi
Böyük elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan dərc olunduqdan sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9;
Telefon – 439 33 91

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Baş direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., professor                 İ.İ. Mustafayev

ELAN
[22.06.2022]

ELAN

24.06.22-ci il tarixində saat 10:00-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda FD 1.22 Dissertasiya Şurası nəzdində Zaur Əflatun oğlu Mənsimovun "(RaO)x(SiO2)y+H2O sistemində gedən radiasiya kimyəvi proseslərin tədqiqi" mövzusunda 2305.01-“Nüvə kimyası” ixtisasından kimya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[17.06.2022]

ELAN

21.06.22-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda FD 1.22 Dissertasiya Şurası nəzdində Axundzadə Hacı Vahid Natiq oğlunun “Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril kauçuku əsasında aqressiv mühitə davamlı elastomer materialın alınması və xassələrinin tədqiqi” mövzusunda 2305.01-“Nüvə kimyası” ixtisasından kimya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[08.06.2022]

ELAN

10.06.22-ci il tarixində saat 1400-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda BFD 1.22 Birdəfəlik Dissertasiya Şurası nəzdində Rəna Faik qızı Xankişiyevanın “Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril birgə polimeri və metal oksid nanohissəcikləri əsasında alınmış kompozitlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” və 2305.01-“Nüvə kimyası” ixtisaslarından kimya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[07.06.2022]

ELAN

17.06.2022-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Xalıqzadə Aydan Şahin qızının “Yb ilə aşqarlanmış GaS monokristalının elektrofiziki və optik xassələrinə qamma şüalanmanın təsiri” mövzusunda 2225.01 - ''Radiasiya materialşünaslığı'' ixtisasından fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Konfransın identifikatoru: 406 850 1499
Kodu: 123456

ELAN
[23.05.2022]

ELAN

03.06.2022–ci il tarixində saat 1100-da AMEA RPİ-nin nəzdində yaradılmış BFD 3.07 saylı Birdəfəlik müdafiə şurasında dissertant Quliyeva Nərmin Rafiq qızının “Radiasiya və duz streslərinin lobya bitkisində energetik mübadilə fermentlərinin fəallığına təsiri” mövzusunda 2418.01 – “Radiobiologiya” ixtisasından biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Konfransın identifikatoru: 914 894 0687
Kodu: amea2021

ELAN
[18.04.2022]

ELAN

21.04.2022-ci il tarixində saat 1100-da AMEA RPİ-nin Müdafiə Şurasının Elmi Seminarında dissertant Quliyeva Nərmin Rafiq qızının “Radiasiya və duz streslərinin lobya bitkisində energetik mübadilə fermentlərinə təsirinin müqayisəli öyrənilməsi” mövzusunda 2418.01-“Radiobiologiya ixtisasından biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Konfransın identifikatoru: 914 894 0687
Kodu: amea2021

ELAN