RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[12.11.2021]

ELAN

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun doktorantı Nəbiyev Asif Araslı oğlunun “Qamma şüalarla modifikasiya olunmuş polietilen/metal oksid (ZrO2 və SiO2) nanokompozitlərinin strukturu və dielektrik relaksasiya prosesləri” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi «03» dekabr 2021-ci il tarixdə, saat 1500-da AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən FD1.21 Dissertasiya Şurasının iclasında keciriləcəkdir.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[05.11.2021]

ELAN

Elan 29.10.2021-ci il tarixində AMEA-nın ELM qəzetində dərc edilmişdir

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı
laboratoriyaların rəhbəri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

ELAN
[11.10.2021]

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə radioloji və kimyəvi risklər” mövzusunda Respublika Elmi-texniki Konfransı

28-29 oktyabr 2021-ci il tarixlərində
AMEA FRTE Bölməsi və Radiasiya Problemləri İnstitutu
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə radioloji və kimyəvi risklər”
mövzusunda Respublika Elmi-texniki Konfransı keçirəcəkdir.

Konfrans hibrid formada (əyani+onlayn qaydada ZOOM platformasında) təşkil olunacaqdır.
Konfransda Ermənistanın işğalından azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində aşağıdakı sahələr üzrə yaranmış radioloji və kimyəvi risklər, onların idarə olunmasına aid mövzular üzrə məruzələr müzakirə olunacaqdır:
1. Ərazinin ümumi radiasiya fonu
2. Metsamor atom-elektrik stansiyasının ətraf mühitdə yaratdığı risklər
3. Ermənistan tərəfindən aparılan dag-mədən işlərinin yaratdığı risklər
4. Radiasiyanın insan sağlamlığına təsiri
5. Meşələrin yandırılması nəticəsində yaranan risklər
6. Transsərhəd su resurslarının yaratdığı kimyəvi risklər

I. Konfransın Proqramına orijinal tədqiqatların nəticələri və xülasələr daxil ediləcəkdir.
II. Tezislərin tərtibatına tələbatlar: Konfransın genişləndirilmiş məruzə tezisləri dərc olunacaqdır.
Məruzə tezisləri Azərbaycan dilində həcmi -2 səhifəyədək, 1.5 intervalda, 14 şriftlə (Times New Roman), A4 formatda (soldan 3sm, sagdan 1.5sm, yuxarıdan 2sm, aşağıdan 2sm) olmaqla hazırlanır və elektron formatda qəbul olunur. Məruzənin başlığı böyük hərflərlə, qalın, müəlliflərin adı, soyadı və iş yerlərinin adı ardıcıl sətirlərdə kiçik hərflərlə, qalın göstərilir. Materialların elektron versiyası E-mail vasitəsilə və ya diskdə təqdim oluna bilər.
III. Tezislərin qəbulu və əlavə məlumatların verilməsi:
AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun əsas korpusu, III mərtəbə,

Elmi katib f.ü.f.d., dos. Musa Nuriyev

Telefonlar: +99412-5383224 (daxili 116), +99450-3207816, +99412-5100592
E-mail: saida.mazair@mail.ru, musa_nuriev@mail.ru

Məruzə tezislərinin təqdim olunması üçün son tarix: 15 oktyabr 2021-ci il

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə radioloji və kimyəvi risklər” mövzusunda Respublika Elmi-texniki Konfransı
[07.09.2021]

ELAN

26.11.21-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Salmanov Famin Tahir oğlunun “TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x və TlGa1-xInxSe2 bərk məhlulların elektrik, dielektrik və optik xassələrinə qamma şüaların təsiri” mövzusunda 2225.01 - “Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN
[05.07.2021]

Doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Radiasiya Problemləri İnstitutu 2021-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu elan edir. Sənədlər 05 iyul 2021-ci il tarixindən 20 avqust 2021-ci il tarixinə qədər hər gün (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla) saat 10:00 - dan 17:00 - dək qəbul ediləcək. Sənədlər AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Təhsil şöbəsinə təqdim edilməlidir.

Doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu
[30.06.2021]

ELAN

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

“Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Baş elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Aparıcı elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Kiçik elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.
“Ətraf mühitin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Kiçik elmi işçi vəzifəsi – 1 şt. v.

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan dərc olunduqdan sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9; telefon – 439 33 91
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Baş direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., professor                 İ.İ. Mustafayev

ELAN
[03.06.2021]

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun 2020/2021-ci tədris ilində qəbul olunmuş magistrantların magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcək

AMEA Prezidentinin 17 may 2021-ci il tarixli müvafiq sərəncamına uyğun olaraq “Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə 2020/2021-ci tədris ilində qəbul olunmuş magistrantların magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi 16.06.2021-ci il tarixində saat 10:00-da Fizika İnstitutunda ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında keçiriləcək.

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun 2020/2021-ci tədris ilində qəbul olunmuş magistrantların magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcək
[24.05.2021]

ELAN

25.06.21-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Əhmədov Fərid İbrahim oğlunun “Yeni mikropikselli selvari fotodiodların işlənməsi, fiziki xassələrinin tədqiqi və radiasiya spektrometrində tətbiqi” mövzusunda 2225.01- “Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 406 850 1499
Password: 123456

ELAN
[07.05.2021]

ELAN

21.05.21-ci il tarixində saat 1500-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Səmədov Samir Faiq oğlunun “TlInS2, TlGaSe2 kristallarının dielektrik, elektrik xassələrinə və impedansa ionlaşdırıcı şüalarının təsiri” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

ELAN
[07.05.2021]

ELAN

17.05.21-ci il tarixində saat 1400-da AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda Əhmədov Fərid İbrahim oğlunun “Yeni mikropikselli selvari fotodiodların işlənməsi, fiziki xassələrinin tədqiqi və radiasiya spektrometrində tətbiqi” mövzusunda 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ixtisaslaşdırılmış dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcək.

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
ID: 914 894 0687
Password: amea2021

ELAN