RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri

Mustafayev Islam Israfil oğlu

İslam İsrafil oğlu MustafayevAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar r-u

Təvəllüdü: 22.11.1951

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.09
- ixtisas adı: Radiasiya kimyası
- mövzunun adı: Azotun radiasiya-kimyəvi fiksasiyasının kinetika və mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.09;05.17.07
- ixtisas adı: Radiasiya kimyası; yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası
- mövzunun adı: Bərk üzvi yanacaqlarda radiasiya-termiki proseslər

Müxbir üzv seçilməsi
- tarix: 30.06.2014
- ixtisasın adı: Radiasiya kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 315

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 223

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 170

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 14 müəlliflik şəhadətnaməsi, 3 patent

Əsas elmi nailiyyətləri:
1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.
2) Metan emissiyalarının atmosferin yuxarı qatlarında fotostimullaşdırılmış fiziki-kimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.
3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperaturu arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.
4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.
5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.
6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.
7) BTC neft kəmərində yaranan tullantıların xassələrinin tədqiqi və radiasiya-kimyəvi üsullarla utilizasiya üsulunun hazırlanması.

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 14
- elmlər Doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi əsərlərin adları:
1. The principles of Radiation-chemical Technology of refining the petroleum residues. J.Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316
2. Radiation-thermal transformation of Pentadecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, pp. 354-359.
3. Environmental Security and Environmental Management: The Role of risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.
4. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011,Elsevier, volume 90, issue 8, pp. 2555-2559.
5. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, pp. 47-55.
6. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO-Science series. Springer 2013, pp.122-126.
7. A study of radiation-chemical conversion of synthetic oil derived from oil-bitumen rock. “Radiation Chemistry”, 2013, № 6, pp. 301-307. 8. Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85) 2014.
9. Фотостимулированные процессы образования и распада озона в воздушной среде. Журнал Химия Высоких Энергий, Фотохимия, 2015, том 49, №2, с.124-126.
10. N. Guliyeva, I. Mustafayev, S. Mamedova and S. Aliyeva. Radiation Resistance of Tar Fractions of Bituminous Oil. J. Chem. Chem. Eng. 9 (2015) 357-362.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
1. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995
2. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü - 2000
3. Qafqaz üçün Regional Ekoloji mərkəzin Beynəlxalq Məsləhət Şurasının və Direktorlar Şurasının üzvü, 2000-2010.

Təltif və fəxri adlar:
1.“Tərəqqi” medalı
2. MEA Rəyasət heyyətinin fəxri fərmanları (2002, 2005)

Pedaqoji fəaliyyəti:
1. Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu (1992)
2. İstanbul Texniki Universiteti (1993-1996), Mineral proseslər kafedrası, professor
3. Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2000), Ekologiya kafedrası, professor
4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2009-indiyədək), Fövgəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası, professor

Digər fəaliyyəti:
1.“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri (1996)
2. BMT İnkişaf Proqramı: “Azərbaycanda bərk tullantıların idarə olunmaısının
təkmilləşdirilməsi” Layihəsinin Milli koordinatoru, 2009-2011
3. Avropa Birliyi: “Hava keyfiyyətinin idarə olunması” Layihəsinin Azərbaycan üzrə Milli koordinatoru, 2011-2014
4. Aİ “Horison-2020” Proqramının Enerji istiqamətinin Azərbaycan üzrə Milli Əlaqələndiricisi

Təltif və mükafatları:
1.“Tərəqqi” medalı (2011)
2.AMEA Rəyasət Heyyətinin fəxri fərmanları (2002, 2005, 2012)

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel: (+994 12) 5394113
Ev tel: (+994 12) 4249453
Mobil tel: (+994 50) 3207816
Faks: (994 12) 3769801
E-mail: imustafayev@mail.ru