RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri

Səmədov Oqtay Əbil oğlu

Səmədov Oqtay Əbil oğlu Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Neftçala r-u

Təvəllüdü: 05.04.1952

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika

Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.07 – "Bərk cismlər fizikası"
- mövzunun adı: “Bəzi oksigen-oktaedrik quruluşlu spontan -polyarizasiya olunmuş kristallarda faza keçidlərinin dlielektrik və piroelektrik tədqiqi”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"
- mövzunun adı: “TlİnS2 və TlGaSe2 kristalları əsasında relaksor seqnetoelektriklər“.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 200
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 110
- istinad statistikası: 177
- h-indeks: 7
- i10 indeks: 5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 4
- elmlər doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi nailiyyətləri:
1. Spontan-poyarizasiyalı kristallarda ardıcıl faza keçidləri üçün qanunauyğunluqlar verilmişdir.
2. TlInS2 və TlGaSe2 kristalları əsasında, yeni relaksor seqnetoelektriklər sinfi aşkar edilmişdir. Bu birləşmələrinrelaksor halına keçməsi üçün kritik radiasiya dozası müəyyən olunmuşdur.
3. TlGaTe2, TlInSe2 və TlInTe2 kristallarında superion keçiriciliyi müşahidə edilmiş və onun radiasiya dozasından asılılıq kinetikası öyrənilmişdir.

Əsas nəşirlərin adları:
1. Ferroelectricity and polytypism in TlGaSe2 crystals. Solid State Com, 1991, v.77, N.6, 453
2. The spontaneous relaxor-ferroelectric transition of TlInS2 with cationic impurities. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (JOAM), 2003, v.5, No.3, 276
3. Relaxor properties of TlInS2 composites with nanodomain state. Ferroelectrics, 2004, v.298, 275.
4. Релаксорные свойства и механизм проводимости γ-облученных кристаллов TlInS2. ФТТ, 2005, т.47, вып.9, 1665
5. Dielectric properties, conduction mechanism and possibility of nanodomain state with quantum dot formation in gamma-irradiated impurity-doped incommensurate TlInS2.Physica Status solidi (A}2006, 203, No. 11, 2845
6. Conduction anisotrjpy of intercalated relaxor TlInS2 ferroelectrics. Russia /CIS/ Baltik /Japan Symposium on Ferroelectricity RCBJSF-9,Vilnius, Lathuania, 2008, 561
7. Features of conductivity anisotropy of intercalated nanodimensional relaxor TlInS2. Journal ”ScientificIsrael-Technological Advantages” Material engineering, 2009, v.11, no.1,99
8. Особенности проводимости γ–облученных кристаллов TlGaTe2 с наноцепочечной структурой. ФТП, 2010, том 44, вып.5, 610
9. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2.ФТТ, 2011, т.53, вып.8, 1488
10. Суперионная проводимость кристаллах В TlGaTe2. ФТП, 2011,том 45, вып.8, 1009
11. Superionic conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TiGaTe2 Crystals. Japanese J.Appl. Physics.50 (2011), 05FCO9-1
12. Суперионнaя проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInTe2 и TlInSe2. ФТП, 2011, том 45, вып.11,1441
13. Superionic Conductivity and γ-Radiation-Induced Effects in Nanofibrous TlGaTe2 Crystals. International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology, vol.1,Isse1, 2012, p .20-28.
14. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ–квантами. ФТП, 2013, т. 47, в. 5. с.696-701.
15. Поляризация вызванная объемыми зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. ФТП, 2014, т. 48, в. 4. с. 442-447.
16. Prospective Application of A3B3C62 Type Semiconductors for Developing Nano-size Electronic Devices. International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology Volume 2, Issue 1, Year 2014 Journal ISSN: 1929-2724 DOI: 10.11159/ijtan.2014.00
17. Impedance spectroscopy study of phase transitions to ionic and superionic conductivity states in Ag2S and Ag2Se. Physica status solidi (c). Apr 24, 2015, 1–5 (2015) / DOI 10.1002/pssc.201400366.
18. Temperature dependent spectroscopic ellipsometry of Ag2Se and Ag2S with phase transitions from ionic to superionic conductivity state. Physica status solidi (c).5 MAY 2015,DOI: 10.1002/pssc.201400367

Təltif və mükafatları: AMEA-nın Fəxri fərmanı

İş yeri və ünvanı:
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

İş yeri və ünvanı:
AMEA RPI-nin direktoru, Lab. müdiri

Xidməti tel: (+994 12) 5383224 124
Ev tel: (+994 12) 3717002
Mobil tel: (+994 50) 3100360
E-mail: o.samedov@rambler.ru