RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri

Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Resrublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü: 30.06.1941
Təhsili: Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü
Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu

Mustafayev Islam Israfil oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar rayonu
Təvəllüdü: 22.11.1951
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü

 

Mustafayev Islam Israfil oğlu