RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Rzayev Pərviz Fikri oğlu

Pərviz Fikri oğlu RzayevAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Yevlax ş.

Təvəllüdü: 15.09.1937

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neft-mexanika fakültəsi

Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 05.14.08 – "Bərpa olunan və qeyri-ənənəvi enerji növlərinin çevrilməsi"
- mövzunun adı: Abşeron rayonunun iqlim şəraitində helioistilik xanasının istilik rejiminin tədqiq edilməsi və təbii enerjidən istifadə etməklə qızdırılmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 05.14.08 – "Bərpa olunan və qeyri-ənənəvi enerji növlərinin çevrilməsi"
- mövzunun adı: “Helioenerji akkumuliyasiyaedici qurğular“.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 196
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 120
- istinad statistikası: 50

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 40

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 8

Əsas elmi nailiyyətləri: Yuxarı və aşağı temperatur sistemləri (helioistixanası əlavə olaraq Günəş və Külək enerjisi ilə qızdırılması) müxtəlif helioqurğuların işlənib hazırlanması. Günəş enerji sistemləri (helioquruducu, helioinkubator isti su təminatı məqsədilə günəş və külək enerjilərindən birgə istifadə edilməsi, hidrogen almaq üçün yüksək temperaturlu günəş energetik qurğuları, inkubasiya prosesində istifadə etmək üçün fotoskop günəş mətbəxi və bir sıra müxtəlif qurğular, sistemlər) .

Əsas nəşirlərin adları:
1. Устройство для инкубации яиц. Рзаев П.Ф., Бакиров М.Я., Ахундов С.Я, Саламов О.М, Амиров О.А., Юсифов Н.И., А.С. №1132878 (СССР), 1985, №1.
2. Способ получения горючего газа. Рзаев П.Ф., Бакиров М.Я., Шукюров Ю.Г., Рустамов В.Р., Саламов О.М., А.С. №1226835 (СССР), 1985, №3.
3. Устройство для проведения химических реакции. Рзаев П.Ф., Бакиров М.Я., Ахундов С.Я., Саламов О.М., Мустафаева Р.М., Велиева Б.А., А.С. №1173864 (СССР), 1985 №18.
4. Гелиогазификация твердого топлива в присутствии окислителя пластовых вод процесса нефтедобычи. Рзаев П.Ф., Саламов О.М., Шахбазов Ш.Д., Мустафаева Р.М., 6-ой Междн. Конг. по передаче тепла и массы (декабрь) 1990, Майями США, с. 214.
5. Получение горючих газов из побочных нефтепродуктов с использованием солнечной энергией. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Эфендиева Н.Г., Мустафаева Р.М., 2-ой Междн. Симпозиум по возобновляемым источникам энергии г. Каир, Египет, (октябрь) 1990.
6. Аккумулирование солнечной энергии в энергию горючих газов. Рзаев П.Ф., Мустафаева Р.М., Ахундов С.Я., Алиев И.А., Мустафаев И.И., Междн. конфр. "Северное солнце-90", Материалы докл. (сентябрь 1990) г. Ридинг (Великобритания), с. 250.
7. Получение альтернативных топлив с использованием солнечной энергии. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Курбанова М.А., Шахбазов Ш.Д., Мустафаева Р.М., Эфендиева Н.Г. 9-ый Междн. конгресс по водородной энергетике, (июнь) 1992, Париж Франция, с. 350.
8. Системы гелиотермостатирования большой энергоемкости. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Грядунов А.И., 2-й Всемирный конгресс по возобновляемым источникам энергии, сентябрь 1992, Ридинг.
9. Преобразование солнечной энергии в универсальные энергоносители водород и водородосодержащие газы. Рзаев П.Ф., Ахундов С.Я., Мустафаева Р.М., Эфендиева Н.Г., Махмудова Т.А., 3-й Междн. симпозиум по Возобнов-ляемым источникам энергии, (декабрь-январь) 1992-1993, Каир, Египет.
10. Güneş ve rüzgar enerjisinin serlarda birlikde kullanması. Rzayev P.F., Olgun N.H., Ayhan T.A., 5 Turk-Alman Enerji Sempozyumu "Güneş ve diger yenilene bilir gelişmeleri", (19-21 nissan) 1995, Konak-İzmir, Turkey.
11. Hydrogen production with Solar Energy. Rzayev P.F., Olgun N.H., Ayhan T.A., Proceding of the 11th World Hydrogen Energy Conference. Stuttgard Germany, (June 23-28) 1996.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
İnternational association for hydrogen energy (USA, Miami) Associatc Member.

Təltif və fəxri adlar:
AMEA-nın Fəxri Fərmanı

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri

Xidməti tel: (+994 12) 5383224
Ev tel.: (+994 12) 4687897
Mobil tel.: (+994 50) 3551097
E-mail: rzayev1937@mail.ru