RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Məmmədov Şiraz Məcnun oğluAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri

Təvəllüdü: 14.09.1944

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 05.17.12 – "Kauçuk və rezin texnologiyası"
- mövzunun adı: Xlor üzvi maddələrin iştirakı ilə BNK-nin radiasion kimyəvi üsulla vulkanlaşması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 02.00.06 – "Makromolekullar kimyası"; 02.00.09 – "Nüvə kimyası"
- mövzunun adı: Elastomerlərdə quruluşlarin formalaşması, onlarin rezinin fiziki-kimyəvi və istismar xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 250

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 180

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 80

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 30, 15

Əsas elmi nailiyyətləri:
1. Kükürdsüz vulkanlaşma prosesinin aparılması.
2. Neft və maşınqayırma sənayeləri üçün aqressiv maddələrə davamlı polimer materiallarının hazırlanması.
3. Polimer əsaslı sürtku yağlarının alınması.

Elmi əsərlərin adları:
1. Universal sintetik yapışqanın alınması.
2. Radiasiyaya davamlı polimerlərin alınması.
3. Butadien nitril kauçukları və onların əsasında texniki rezin məmulatı.
4. Butadien nitril kauçuklarının texnoloji sintezi, emalı və vulkanlaşmasının əsasları.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:Beynəlxalq fundamental təhsil akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti: Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi

Təltif və mükafatları: D.İ. Mendeleyev mükafatı laureatı

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi: Laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224
Mobil tel.: (+994 55) 4974063
Ev tel.: (+994 12) 4406313
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: siraz_mm55@mail.ru