RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Məmmədov Şiraz Məcnun oğluAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri

Təvəllüdü: 14.09.1944

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 05.17.12
- ixtisasın adı: Kauçuk və rezin texnologiyası
- mövzunun adı: Xlor üzvi maddələrin iştirakı ilə BNK-nin radiasion kimyəvi üsulla vulkanlaşması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.06; 02.00.09
- ixtisasın adı: Makromolekullar kimyası; Yüksək enerjilər kimyası
- mövzunun adı: Elastomerlərdə kimyəvi quruluşun formalaşdırılması və onun materialın fiziki-kimyəvi və istismar xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 300
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 183
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 79

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 35

Əsas elmi nailiyyətləri:
Radiasiya-kimyəvi texnoloji üsulla kvazi sistemlərdə gedən tikilmə prosesi və mexanizmi tətqidi, poliolefinlərin və sintetik kauçukların quruluşunu və xassələrinin tətqiqi, temperaturu və radiasiyanın təsirindən makromolekulda gedən kimyıvi çevrilmələrin tətqiqi, müxtəlif tikici agentlərin və sensibilizatorların iştirakı ilə fəza quruluşunun dəyişməsi və radikal proseslərin əmələ gəlməsi, əsas radiasiya-kimyəvi təsiri ilə müsbət dəyişiklərin əmələ gəlməsi, yeni kimyəvi C-C quruluşun polimerlərin istismar xassələrinə təsiri

Elmi əsərlərin adları:
1. Ш.М.Мамедов, Ф.И.Ядреев, Е.М. Ривин: Бутадиен-нитрильные каучуки резины на их основы, Баку, 1990 Изд. Елм, 280 с.
2. Ш.М.Мамедов: Основы технологии синтеза, переработки и вулканизация бутадиен-нитрильные каучуков, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 350 p.
3. Ш.М.Мамедов, А.А.Гарибов: Радиационная физика и химия полимеров. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 685 p.
4. Ш.М.Мамедов: Ядерная химия и радиационно-химицеские процессы, Баку, Елм, 2018, 415 с.
5. S.M.Mammadov: The Influence of γ-Irradiation on Structuration in Solutions of BNR and Properties of Films, Open Journal of Physical Chemistry, 2012, 2, 182-184
6. S.M.Mammadov, R.F.Khankishiyeva: Influence of Gamma Irradiation on Structure and Properties of Nitrile-Butadien Rubber in Presence of Modified Nano Metals, American Journal of Polymer Science 2017, 7(2): 23-29
7. Sh.M.Mammadov, R.F.Khankishiyeva: Influence Nanopowders Metal Oxide on the Rheological and Structural Properties of Vulcanizates, American Journal of Polymer Science, 2016,6(3): 59-67
8. Ш.М.Мамедов: Радиолиз смеси БНК с поливинилхлоридом, Москва, Журнал Высокий Энергии, 2012
9. Sh.M.Mammadov, H.N.Akhundzada: Structural Parameters and Dynamical Properties of the Radiative and Peroxide Vulcanizates Based on EPM Participation, American Journal of Polymer Science, 2016,6(1): 12-17
10. Ш.М.Мамедов: Зависимость Свойств Радиационных Вулканизатов на Основе СКН-40-ПВХ-30 Структуры Вулканизационной Сетки, Журнал Каучук и резина, 2009, с. 2-5
11. R.F. Khankishiyeva, S.M. Mammadov, H.N. Akhundzada, J.S. Mammadov, A.I. Azadaliyev, P.I. Ismayilova, G.A. Mammadova, Comparative study of the effect of gamma-radiation on the structural and hermophysical properties of nitrile-butadiene rubber filled with different nanometal oxides, Problems of Atomic Science and Technology. 2020. №2 (126), p. 39-46
12. S.M. Mammadov, H.N. Akhundzada, R.F. Khankishiyeva, J.S. Mammadov, G.A. Mammadova, P.I. Ismayilova, A.K. Mammadov, I. Azadaliyev, M.N. Mirzayev, Effect of gamma irradiation on the crosslinking process of nitrile- butadiene rubber with triazine and maleic compounds, Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials. 2020. № 3 (12) p. 81-87

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
Beynəlxalq fundamental təhsil akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti: Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakultəsi

Təltif və mükafatları: D.İ. Mendeleyev mükafatı

İş yeri və ünvanı:
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi: Laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel.: (+994 12) 4383224 (101)
Mobil tel.: (+994 55) 4974063
Ev tel.: (+994 12) 4406343
Faks: (+994 12) 5398318
Elektron poçtu: shiraz.mamedov@gmail.com