RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

Əsgər Əli Qulam oğlu AbiyevAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu

Təvəllüdü: 28.06.1934

Təhsili: M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fizika

Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"
- mövzunun adı: 28 MeV enerjili sürətlənmiş elektronlarla şüalandırılmış germaniumda radiasiya defektləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"
- mövzunun adı: Bircins olmayan yarımkeçiricilər və dielektriklərdə radiasiya defektyaranma prosesləri.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 125
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 90
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 58

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 5

Əsas elmi nailiyyətləri: İlk dəfə hazırlanmış xüsusi qurğu vasitəsiylə elektron sürətləndiricisində şüalanma prosesində yarımkeçiricilərdə radiasiya qusurlarının yaranması və yoxolma kinetikası tədqiq edilmiş yarımkeçirici cihazların texnologiyasında ionlaşdırıcı şüaların tədbiqi araşdırılmışdır. Son 20 il ərzində istənilən dərəcəli və istənilən ədədlərdən (Simvollardan) ibarət tarazlı (sehrli) kvadratlar və kublar yazmaq üçün alqoritm kəşf edilmiş və onların texnikada tətbiq imkanları araşdırılmışdır.
Bu alqoritm vasitəsiylə Mendeleevin Periodik cədvəlinin qanunauyğunluqları kəşf edilmişdir. Bu cəvəlin sonuncu elementinin 218 olduğu qeyd edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Абиев А.К., Ухин Н.А. Установка для измерения Э.Д.С, Холла и проводимости полуроводниковых материалов в переменных электрическоми магнитном полях, Приборы и Техника Эксперимента, №3, 234,1968.
2. Абиев А.К., Ухин Н.А. Низкотемпературное облучение германия электронами с энергией 28 МэВ, Физика и Техника Эксперимента, т.4, в.8, 484,1970.
3. Абиев А.К. и др. Способ изготовления полупроводникового материала, Авторское свидетельство СССР, №563866.
4. Abiyev A.A. at all. Investigation of center of mass by using magic squares and its possible enginearing applications, Robotics and Autonomous Systems, 49, 2004,219-226.
5. Abiyev A.A. The correlation Adiyev's balanced squares with Periodic Law, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11) Prague, Czech Republic, September, 26-28, 2011, pp. 33-38.

Pedaqoji fəaliyyəti:
15 il (Özel Muradiye lisesi 1993-2000; Gaziantep Universiteti 2000-2007)

Təltif və mükafatları:
Azərbaycan Pecpublikası, Avropa Mətbu Nəşr Evinin "Qızıl Medalı"
Ən Yaxşı Vətənpərvər Tədqiqatçı Alim -2014

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Şöbə müdiri

Ev tel: (+994 12) 5962663
Mobil tel: (+994 50) 7904611
E-mail: askeraliabiyev@hotmail.com
Sayt: http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/php/magic