RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Hacıyeva Nüşabə Nübarək qızı

Hacıyeva Nüşabə

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Abşeron rayonu, Altıağac kəndi

Təvəllüdü: 06.05.1950

Təhsili: S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 01.04.05
- ixtisasın adı: Optika
- mövzunun adı: Hidrogen rabitəli sistemlərin krioməhlullarının infraqırmızı spektrlərində molekullararası qarşılıqlı təsirlərin təzahürləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2225.01; 2209.01
- ixtisasın adı: Radiasiya materialşünaslığı; Optika
- mövzunun adı: Metal və onların oksidlərinin səthində radiasiya-stimullaşdırılmış heterogen proseslərin spektroskopiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 200
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 120
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 80

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 5

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 3

Əsas elmi nailiyyətləri:
Optik və spektroskopik metodları tətbiq etməklə radiasiyanın təsiri altında metal və metal-oksidlərin iştirakı ilə gedən heterogen proseslərin mexanizmlərini və qanunauyğunluqlarını tədqiq edən silsilə xarakterli tədqiqatlar

Elmi əsərlərinin adları:
1. Н.Н. Гаджиева, Ф.Н. Нурмамедова. Радиационное окисление бериллия в воде // Журнал физической химии, 2012, т.86, №9, с.1599-1604.
2. Gadzhieva N.N., Nurmamedova F.N. Oxidation and accumulation of molecular hydrogen in beryllium water system upon radiation – thermal treatment // Protection of metals and physical chemistry of surface, 2012, v.48, №4, p.419-423.
3. Н.Н. Гаджиева, А.А. Гарибов, Ф.Н. Нурмамедова, Ш.С. Исмаилов. Микроскопическое исследование поверхности радиационно - термически окисленного бериллия // Журнал вопросы атомной науки и техники, 2012, №5(81), с.21-26.
4. N.N. Gadzhieva, A.A. Garibov, Sh.S. Ismailov, F.N. Nurmamedova. The electrophysical properties of the surface of radiation. Thermal oxidized beryllium in water medium // International Journal of Materials Science and Applications, 2014, v.3, №6-1, p.16-19.
5. N.N. Gadzhieva. An IR spectroscopy study of the radiation chemical transformation of n-hexane on the silicon surface // Russian Journal Protection of metals and physical chemistry of surfaces, 2014, v.50, №4, p.460-465.
6. N.N. Gadzhieva. An IR spectroscopic study of the radiation- stimulated adsorption of n-hexane on the silicon surface // Australian Journal of technical and natural sciences, 2014, v.4, №7-8, p.111-115.
7. N.N. Gadzhieva. Infrared spectroscopy study of radiation-chemical transformation of n-hexane on a beryllium surface // J.optics and spectroscopy, 2017,v.123, №1, p.21-25.
8. N.N. Gadzhieva. Infrared spectroscopy study of radiation-induced adsorption of n-hexane on a beryllium surface // J.optics and spectroscopy, 2017, v.123,№1,p.26-29.
9. N.N. Gadzhieva, A.M. Magerramov. Radiothermoluminescence of oxides nanostructures onsurfases of radiation-oxidized aluminum and beryllium.// J.optics and spectroscopy, 2018, v.124, №3, p.323-327.
10. N.N. Gadzhieva.Optical properties of the surface of radiation-thermally oxidized aluminum and beryllium //Journal of Radiation Researches, 2017, v.4, №1, p.68-74.
11. N.N. Gadzhieva. Features of radiation-stimulated hydrogenation of an aluminum surface //Journal of Surfase Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2018, v.12, №3, p.516-519.
12. N.N. Gadzhieva. Study of Formation of Oxide Nanostructures on the Surface of Radiation-oxidated Aluminum // Journal Materials Science: Materials Review (MS:MR), 2018, v.1, issue 1,p.1-6.
13. N.N. Gadzhieva. Pecularities of radiation oxidation of aluminum surface in contact with water // Problems of atomic science and technology, 2018, v.117, 5, p.45-49.
14. T.N. Agayev, S.Z. Melikova, N.N. Gadzhieva. Fourier IR spectroscopy study of the radiation-thermal decomposition of water in the nano-ZrO2+nano-Al2O3+H2O system // Journal of Physical Studies, 2020, v.21, №2, pp.2701-2701-6.
15. Т.Н. Агаев, С.З. Меликова, Н.Н. Гаджиева, М.М. Тагиев. ИК-Фурье-спектроскопическое исследование радиационно-термического разложения воды в системе нано-ZrO2-нано-SiO22О // Российские нанотехнологии, 2020, т.15, №2, с.40-44.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
1. Royal Optical Society (Böyük Britaniya)
2. American Chemical Society (ABŞ)

Təltif və mükafatları:
1. Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Radiasiya tədqiqatlarında spektroskopiya” sahəsində əldə etdiyi elmi nailiyyətlərə görə 2011-ci ildə fərqlənmə diplomuna və qızıl medala, 2012-ci ildə isə “İlin adamı” adına layiq görülmüşdür.
2.Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin təqdimatı əsasında 2012-ci ildə XXI əsrin 2000 intellektual alimi (Outstanding İntellectuals of the 21st Century)

İş yeri və ünvanı:
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi

Mobil tel.: (+994 50) 8703168
Ev tel.: (+994 12) 4329490
Elektron poçtu: nushaba6@mail.ru