RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu.
Təvəllüdü: 28.06.1934
Təhsili: M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fizika
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"
Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, İsmayıllı rayonu, Buynuz kəndi
Təvəllüdü: 05.02.1961
Təhsili: D.İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiyası İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2305.01 – "Nüvə kimyası"
Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar
Təvəllüdü: 14.03.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.04 – "Fiziki kimya"
Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Şəki ş.
Təvəllüdü: 05.09.1949
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"; 2225.1 – "Radiasiya materuialşünaslığı"

 

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri
Təvəllüdü: 14.09.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:
02.00.06 – Yüksəkmolekullu birləşmələr
02.00.09 – Yüksəkenerjilər kimyası

 

Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Astara rayonu Artupa kəndi
Təvəllüdü: 21.02.1961
Təhsili: D.İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiyası İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2305.01 – "Nüvə kimyası"
Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu

Hacıyeva Nüşabə Nübarək qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Xızı rayonu, Altıağac kəndi
Təvəllüdü: 06.05.1950
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2225.01 – Radiasiya materialşünaslığı; 2209.01 – Optika
Hacıyeva Nüşabə Nübarək qızı

Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Bakı şəhəri
Təvəllüdü: 28.04.1964
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2225.01 – "Radiasiya materialşünaslığı"; 2220.01 – "Yarımkeçiricilər fizikası"
Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü: 08.01.1949
Təhsili: Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:
- 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"
Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

Cəfərov Elimxan Suleyman oğlu

Anadan olduğu yer: Erm. SSR Kalinino r-nun Soyuqbulaq kəndi
Təvəllüdü: 09.04.1955
Təhsili: S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri namizədi, biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 03.00.02 – "Biofizika"
Cəfərov Elimxan Suleyman oğlu