RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Monoqrafiyalar

2009 Konfrans tezislər məcmuəsi

2009 Konfrans tezislər məcmuəsi

*.doc 2009_konfrans_kitab.doc