INSTITUTE OF RADIATION PROBLEMS
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICAL, MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES
| AZE | ENG | RUS |

News

[23.10.2019]

Order of the President of the Republic of Azerbaijan on approval of R.A. Mehdiyev as President of the Azerbaijan National Academy of Sciences

R.Ə.Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsinə təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Being guided by paragraph 32 of Article 109 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, I decide in accordance with paragraph 9.2 of the "Charter of the Azerbaijan National Academy of Sciences" approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 11, 2014 No. 386:

To approve this post Ramiz Anver oglu Mehdiyev, who was elected president of the Azerbaijan National Academy of Sciences at the general meeting of the Azerbaijan National Academy of Sciences.

 

Ilham Aliyev

President of the Republic of Azerbaijan

Baku, October 23, 2019
 

© http://www.science.gov.az/news/open/11363