RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Hesabatlar

2021-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2021-ci il üçün illik hesabatı.
2021-ci ilin illik hesabatı

2020-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2020-ci il üçün illik hesabatı.
2020-ci ilin illik hesabatı

2019-cu ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2019-cu il üçün illik hesabatı.
2019-cu ilin illik hesabatı

2018-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2018-ci il üçün illik hesabatı.
2018-ci ilin illik hesabatı

2017-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2017-ci il üçün illik hesabatı.
2017-ci ilin illik hesabatı

2016-cı ilin illik hesabatı

AMEA Radiasya Problemləri İnstitutunun 2016-cı il üçün illik hesabatı.
2016-cı ilin illik hesabatı

2015-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2015-ci il üçün illik hesabatı.
2015-ci ilin illik hesabatı

2014-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2014-cü il üçün illik hesabatı.
2014-cü ilin illik hesabatı

2013-cü ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2013-cü il üçün illik hesabatı.
2013-cü ilin illik hesabatı

2012-ci ilin illik hesabatı

AMEA Radiasiya Problemlər İnstitutunun 2012-ci il üçün illik hesabatı.
2012-ci ilin illik hesabatı