RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Radiasiya materialşünaslığı (maye və qaz mühitlər daxil olmaqla);
2. Radioekologiya;
3. Radiobiologiya;
4. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi;
5. Ekoloji təmiz energetika;
6. Nano və radiasiya texnologiyaları daxil olmaqla yüksək texnologiyalar