RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmi problemlər

1. Radioekologiya, radiasiya təhlükəsizliyi
1) Abşeron yarımadasında radionuklidlərlə çirklənmiş neft istehsalı sahələrində, istehsal müəssisələri və ərazilərdə radiasiya təhlükəsizliyi üzrə monitorinq, radioekoloji vəziyyətin tədqiqi.
2) Təbii radionuklidlərin çirklənmiş zonalarda miqrasiya və deqrodasiya proseslərinin tədqiqi.

2. Radiasiya materialşünaslığı
Laylı kristallarda Şotti baryeri əsasında ultrabənövşəyi fotodetektorlar.

3. Yüksək enerjilər kimyası

4. Atom-hidrogen energetikası
Karbohidrogenlərlə çirklənmiş su hövzələrində radiokimyəvi üsulla hidrogen alınması metodlarının işlənməsi.