RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Radiasiya Problemləri İnstitutunun Xarici Əlaqələri

АМЕА Radiasiya Problemləri İnstitutunda 2012-ci il ərzində nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi, radiasiya təhlükəsizliyi, radioekologiya, bərk cisimlərin radiasiya effektləri və radiasiya materialşünaslığı istiqamətləri üzrə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin dünya elminə inteqrasiyasını təmin etmək məqsədi ilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA), Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyinin Nüvə Təhlükəsizlik Deportamenti, NATO, ABŞ Mülki Araşdırmalar Fondu CRDF ilə beynəlxalq proqramlar çərçivəsində işlər davam etdirilmişdir. 2012-ci il ərzində AEBA ilə АМЕА-nın ilk layihəsi olan - Radiasiya Problemləri İnstitutunun bazasında Beynəlxalq Nüvə Məlumatlar Mərkəzi öz fəaliyyətini uğurla davam etdirib.
ABŞ Energetika Nazirliyi, Nüvə Təhlükəsizlik Deportamentinin “Radioloji Təhlükənin Azaldılmasına dair Beynəlxalq layihəsi” çərçivəsində RPİ Azərbaycan Respublikasında Radioaktiv materialların, mənbələrin və qurğuların fiziki müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair işlərə elmi-metodik rəhbərlik edir. 2005-ci ildə Respublikamızda mövcud olan radioaktiv mənbələrin fiziki müdafiəsi gücləndirilmiş və yüksək səviyyəli radioaktiv materialların saxlanması üçün xüsusi anbarın tikintisinə 2006-cı ildən başlanaraq Azərbaycan Respublikasında mövcud olan radioaktiv mənbələrdən istifadə olunan obyektlərin fiziki mühafizəsinin gücləndirilməsinə dair işlər həyata keçirilir. Müqavilə üzrə işlər davam etdirilir.
Amerika Birləşmiş Ştatları CRDF Fondu – “Fiziki ətraf mühitin tədqiqi mərkəzinin inkişafı” layihəsi həyata keçirilir, layihənin müddəti 2002-2016-cı illərdir. Bu müqavilənin maliyyələşməsi 2006-cı ildə başa çatıb. Sonrakı illərdə alınan avadanlıqların iş rejiminə nəzarət həyata keçirilir.
ABŞ-nın Energetika Nazirliyinin Milli Nüvə Təhlükəsizliyi Administrasiyasının Müdafiənin İkinci Xətti Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəd keçid məntəqələrində radiasiya aşkarlayan avadanlıqların quraşdırılması işi həyata keçirilir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17/1745-95-22/11 saylı, 29 noyabr 2007-ci il tarixli dərkənarına əsasən AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu radiasiya aşkaredici cihazların kalibrə və təmir işlərinin aparılması, eləcə də bu cihazların istismar edilməsi sahəsində təlimlərin həyata keçirilməsi üzrə səlahiyyətli qurum təyin edilmişdir. Müdafiənin İkinci Xətti Proqramı çərçivəsində İnstitutun “Nüvə və Radiasiya Təhlükəsizliyi üzrə Ekspertiza Mərkəzi”-nin əmakdaşları müvafiq təlimlər keçmişlər və mütəmadi olaraq sərhədlərdə quraşdırılmış radiasiyanı aşkar edən avadanlığın və cihazların istismar və kalibrə işlərini həyata keçirirlər. Hal-hazırda bu işlər uğurla davam etdirilir.
İnstitut “Elmin İnkişafı fondu”nun keçirdiyi qrant müsabiqəsində iştirak etmiş, 2011-ci ildə üç layihə müsabiqənin qalibi olmuşdur. 2012-ci ildə layihələr uğurla yerinə yetirilib.
2012-ci ildə “Elmin İnkişafı fondu”nun keçirdiyi gənc alim və mütəxəssislərin qrant müsabiqəsində institutun 2 əməkdaşı müsabiqənin qalıbi olmuşdur.
Ukrayna Elmi-Texniki Mərkəzinin 2012-ci ildə elan etdiyi müsabiqədə institutun bir layihəsi qalib olmuşdur.
RPİ-nin (sədr k.e.d., prof. A.A.Qəribov) “Radiasiya və plazma-heterogen prosesləri” laboratoriyasının Rusiyanın “Kurçatov İnstitutu” Elmi mərkəzinin Hidrogen Energetikası və Plazma Texnologiyası İnstitutu ilə müqavilə imzalanmışdır.
RPİ ilə Lomonosov adına MDU-nin Biologiya və Fizika fakultələrinin Biofizika kafedrasının biofizika radiasiyası, radioekologiya, radio- və foto- biologiya sahəsində elmi-texniki əməkdaşlığı haqqında razılaşma qurulmuşdur.
MDU-nun torpaqşünastlıq fakultəsi və AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu arasında elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır.
Ukrayna Respublikasının Xarkov Fizika-Texniki İnstitutu ilə detektorlar və nüvə təhlükəsizliyinin elmi əsasları üzrə əlaqələr yaradılmışdır.
Özbəkistan Respublikası Nüvə Fizikası İnstitutu ilə radiasiya fizikası və nüvə fizikası sahəsində işlər aparılır.
Belorusiya Dövlət Universitetinin A.N.Sevçenko adına Tətbiqi Fizikanın Problemləri İnstitutu ilə “AıııB layvari monokristalların yüngül atomların ion şüalanması ilə aşqarlanması” istiqamətində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.

AMEA, Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı təşkilatlarla əməkdaşlıq qurmuşdur:
MDB Atom Enerjisinin Dinc Məqsədlərlə İstifadəsi Üzrə Komissiya
Rusiya, Moskva Dövlət Universiteti
Atom Enerjisi Üzrə Beynəlxalq Agentlik
ABŞ Energetika Nazirliyi, Sandio Milli Laboratoriyasi
ABŞ Energetika Nazirliyi, Milli Nüvə Təhlükəsizliyi Administrasiyasi
CRDF Fondu
NATO
Özbəkistan, Nüvə Fizikası İnstitutu
Avstriya, Zalsburq Universiteti
Qazaxstan, Nüvə Fizikası İnstitutu
Avropa Komissiyasının Birgə Tədqiqatlar Mərkəzi, Transuran Elementlər İnstitutu, Karlsruhe, Almaniya
Gürcüstan, Fizika İnstitutu
Ukrayna, Xarkov Fizika-Texniki İnstitutu
ABŞ Energetika Nazirliyi, Batell Memorial İnstitutu
Koreya Atom Enerji Tədqiqatlari İnstitutu
Belorusiya Milli Elmlər Akademiyasının “Ekologiya Və Təbii Sərvətlərdən İstifadə Problemləri” İnstitutu
TAEK, Fransa
Rusiya, İ.V.Kurçatov Mərkəzi, Dubna, Obninsk
ABŞ, Arqonn Milli Laboratoriyası