RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Konfranslar

5 may 2023-cü il tarixində Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Radiasiya texnologiyaları və onun tətbiqləri" adlı Respublika Elmi-Texniki Konfransı keçirilmişdir.

28-29 oktyabr 2022-ci il tarixində “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə radioloji və kimyəvi risklər” adlı Respublika Elmi-Texniki Konfransı keçirilmişdir.

13-14 noyabr 2018-ci il tarixində Akademik M.K.Kərimovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş “Radiasiya prosesləri və onlarin tətbiqi” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir.

21-24 oktyabr 2014-cü il tarixində “Nüvə elmləri və onun tətbiqləri” adlı VII Avrasiya konfransı keçirilmişdir.

20-21 noyabr 2013-cü il tarixində Akademik Mahmud Kərimovun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş “Radiasiya Tədqiqatları və Onların Praktiki Aspektləri” adlı VIII Konfrans keçirilmişdir.

21-23 noyabr 2012-ci il tarixində "Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri" adlı V Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdir.

23-25 noyabr 2011-ci il tarixdə "Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri" adlı IV Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir.

1-2 iyun 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr edilmiş "Alternativ və bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadənin perspektivləri" adlı III Respublika Konfransı keçirilmişdir.

8-10 noyabr 2010-cu il tarixində «Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri» mövzusunda İnstitutun ilk direktoru Mirkazım Məlikzadənin yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.

1-2 iyun 2010-cu il tarixində AMEA-nın müxbir üzvü A.A.Qəribovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş "Radiasiya və ətraf mühit" mövzusunda II Respublika Konfransı keçirilmişdir.

3-5 noyabr 2009-cu il tarixində AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun yaradılmasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş "Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri" adlı II Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdir.

10-12 dekabr 2008-ci il tarixində Akademik Mahmud Kərimovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş "Nüvə enerjisinin gələcəyin enerji təminatında rolu" mövzusunda I Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdir.

14-17 oktyabr 2008-ci il tarixində Ankarada Türkiyə Atom Enerjisi Kurumu ilə birlikdə "Nüvə elmləri və onun tətbiqləri" mövzusunda V Beynəlxalq Avroasiya konfransı keçirilmişdir.

5-7 dekabr 2007-ci il tarixində Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Abşeron Yarımadasının radioekoloji durumuna Neft-Qaz İstehsalının təsiri" mövzusunda I Respublika Konfransı keçirilmişdir.

31 oktyabr-3 noyabr 2006-cı il tarixində RPİ-nin Türkiyə Atom Enerjisi Kurumu ilə birlikdə "Nüvə elmi və onun tətbiqləri" mövzusunda IV Beynəlxalq Avroasiya Konfransı keçirilmişdir.

26-29 sentyabr 2005-ci il tarixində Qazaxstanın Almatı şəhərində Radiasiya Problemləri İnstitutu Qazaxstan Nüvə İnstitutunun Milli Nüvə Mərkəzi ilə birlikdə «Nüvə və radiasiya fizikası» adlı V Beynəlxalq Konfransını keçirmişdir.

22-25 noyabr 2005-ci il tarixində Avropa komissiyasının F6 Çərçivə Proqramı üzrə «Neftin nəqlinin ətraf mühitə təsiri» mövzusunda konfransı keçirilmişdir.

Magistral Neft kəmərlərinin Ətraf mühitə təsiri. Aİ-2005

15-17 iyun 2004-cü il tarixində Bakı şəhərində Radiasiya Problemləri İnstitutu NATO-nun Mülkü Tədqiqatlar fondu ilə birlikdə «Terrorizm və nüvə təhlükəsizliyi məsələləri» mövzusunda konfrans keçirilmişdir.

Xəzəryanı ölkələrdə Radiasiya təhlükəsizliyi. NATO. 2003

Magistral neft kəmərlərinin ətraf mühitə təsiri. Dünya Bankı. 1997