RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Dissertasiya Şurası

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Dissertasiya Şurası haqqında məlumat

    AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yaradılmış D.01.221 Dissertasiya Şurasının üzvləri.

2225.01 – Radiasiya materialşünaslığı (fizika üzrə)
AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. Səmədov Oqtay Əbil oğlu (sədr)
F.r.e.d., prof. Mədətov Rəhim Səlim oğlu (sədr müavini)
F.ü.f.d. Məmmədov Müslüm Əhməd oğlu (elmi katib)
F.e.d., prof. Abdullayev Adil Polad oğlu
F.e.d., dos. Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

2226.01 - Radioekologiya
AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. Səmədov Oqtay Əbil oğlu (sədr)
F.r.e.d., prof. Mədətov Rəhim Səlim oğlu (sədr müavini)
F.ü.f.d. Məmmədov Müslüm Əhməd oğlu (elmi katib)
F.-r.e.d., prof. Əhmədov Namiq Abduləvvəl oğlu
F.-r.e.d., prof. Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu
F.-r.e.d., prof. Qasımov Oqtay Kazım oğlu

F.ü.f.d., dos. Mikayılova Əminə Cümşüd qızı

2225.01 – Radiasiya materialşünaslığı (kimya üzrə)
AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Mustafayev İslam İsrafil oğlu (sədr)
K.e.d., prof. Ağayev Teymur Nəmətulla oğlu (sədr müavini)
K.ü.f.d. Quliyeva Ülviyyə Aydın qızı (elmi katib)
K.e.d., prof. Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu
K.e.d., dos. Məmmədov Xəqani Fərzulla oğlu
K.ü.f.d., dos. Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu

2305.01 - Nüvə kimyası
AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Mustafayev İslam İsrafil oğlu (sədr)
K.e.d., prof. Ağayev Teymur Nəmətulla oğlu (sədr müavini)
K.ü.f.d. Quliyeva Ülviyyə Aydın qızı (elmi katib)
AMEA-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prof. Qəribov Adil Əbdülxaliq oğlu
K.e.d. Nəcəfov Arzu İslam oğlu
K.ü.f.d., dos. Cabbarova Lalə Yusif qızı
K.ü.f.d., dos. Məmmədov Sahib Qiyas oğlu