RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Fəlsəfə doktorları

1. F.r.e.n., dos. Mehdiyeva R.N.
2. F.r.e.n., dos. Quliyev M.M.
3. F.r.e.n., dos. İsmayılova R.S.
4. F.r.e.n., dos. Tağıyev T.B.
5. F.r.e.n., dos. Hacıyeva N.N.
6. F.r.e.n., dos. Hümbətov F.Y.
7. F.r.e.n., dos. Salmanov F.T.
8. F.r.e.n. Bayramov M.N.
9. F.r.e.n. Məmmədov M.Ə.
10. F.r.e.n., dos. Nuriyev M.A.
11. F.r.e.n. Əhmədov M.M.
12. F.r.e.n. Mikayılova Ə.C.
13. F.r.e.n. Hüseynov N.İ.
14. F.r.e.n. Məmmədov V.S.
15. F.r.e.n. Mahmudova T.Ə.
16. F.r.e.n. Mirzəyev M.N.
17. F.r.e.n. Qəhrəmanov İ.B.
18. F.r.e.n. İsmayılov Ş.S.
19. F.r.e.n., dos. Mehrabova M.Ə.
20. F.r.e.n. Əliyeva N.Ə.
21. К.е.n. Mahmudov H.M.
22. К.е.ü. PhD Hüseynova S.A.
23. К.е.n., dos. İskəndərzadə Z.İ.
24. К.е.n., dos. Əliyev S.M.
25. К.е.n., dos. İbadov N.A.
26. К.е.ü. PhD Cabbarova L.Y.
27. К.е.ü. PhD Abbasova D.R.
28. К.е.ü. PhD Abdullayev Е.Т.
29. К.е.n. Abdullayev A.S.
30. К.е.n. Cəfərov Y.D.
31. К.е.n. Məmmədyarova İ.Y.
32. K.e.n. Məmmədov X.F.
33. К.е.n. Hacıyev H.M.
34. К.е.n. Məmmədov S.Q.
35. K.e.n. İsmayılova M.K.
36. K.e.n. Babayev E.F.
37. К.е.n. Əyyubov K.T.
38. F.r.е.n., dos. Salamov O.M.
39. T.e.ü. PhD Salmanova F.Ə.
40. Т.е.n., dos. Quliyeva N.Q.
41. Т.е.n. Şahbazov Ş.C.
42. Т.е.n., dos. Mustafayeva R.M.
43. B.e.ü. PhD Müslümova Z.H.
44. B.е.n. Orucova J.R.
45. B.е.n. PhD Nəsibova A.N.
46. B.е.n. Rzayev N.R.
47. B.е.n. Pənahova A.Ə.
48. B.е.n. Şamilov E.N.
49. B.üf.d. Rzayeva İ.A.
50. B.е.n. Ağayev F.A.
51. B.е.n. Xudaverdiyeva S.R.
52. B.е.n. Məmmədli S.A.