RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Fəaliyyət istiqaməti

Tel: (+994 12) 5383224 (108); (+994 50)3588690
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: mikayilova.a.c@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: f.ü.f.d., dos. Mikayılova Əminə Cümşüd qızı

İşçilərin ümumi sayı: 4

Struktur bölmənin əsas fəaliyyəti istiqamətləri:
- Doktorant, dissertant və magistrlərin elmi fəaliyyətinin təşkilini, sənədlərinin qəbulunu, referatların yazılmasını və fərdi iş planlarının hazırlanmasını təmin edir.
- Doktorant və dissertantların ixtisas fənni üzrə qəbul imtahanının keçirilməsini təmin edir.
- Magistr, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını təmin edir.
- Magistrant, doktorant və dissertantların attestasiyasını və doktorluq imtahanlarının keçirilməsini təşkil edir.
- Magistratura təhsilini həyata keçirir, magistrlərin tədris planında nəzərdə tutulan fənlər üzrə məşğələlərdə iştirakını təmin edir.
- Magistr dissertasiyalarının hazırlanmasını və müdafiə olunmasını təmin edir.

Struktur bölmənin gördüyü işlər:
- İxtisas fənni üzrə qəbul imtahanının keçirilməsi təşkil edilmişdir.
- Doktorant və dissertantların attestasiyası və doktorluq imtahanları keçirilmişdir.
- Doktorant və dissertantların, gənc alimlərin respublika və beynəlxalq səviyyəli proqram və layihələrdə iştirakı təmin edilmişdir.
- Magistratura pilləsi üzrə təhsil alan tələbələrin ixtisas imtahanları keçirilmişdir.