RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Ətraf mühit üçün zərərli faktorların fizika və kimyası laboratoriyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5382957
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hfamil@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri:
f.r.e.n., dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu

İşçilərin ümumi sayı: 11

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycan su və torqaq ekosistemlərində Uran-Torium-Radium izotopları və ekoloji həssas zonalarda onlarla əlaqəli ağır metallar və polisiklik birləşmələr üzrə tədqiqatların icrası və məlumat bazalarının hazırlanması

Əsas elmi nəticələri:
● U238 və Th232 izotoplarının Abşeron yarımadasından cənubdakı qrunt sularında paylanması üzrə məlumat bazasının hazırlanması.
● Kür-Araz çaylarında ağır metalların daşınması üzrə məlumat bazasının hazırlanması.
● Xəzər dənizi dib çölüntülərində ağır metallar, radionuklidlər və polisiklik aromatik karbohidrogenlərin akkumulyasıyası üzrə məlumat bazasının yaradılması, çirklənmə risklərinin qiymətləndirilməsi və çirklənmələrin mənşəyinin müəyyən edilməsi.
● Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarında radionuklidlərin, ağır metalların və pestisidlərin daşınması üzrə məlumat bazasının hazırlanması.