RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Ətraf Mühitə Zərərli Faktorların Fizika və Kimyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5382957
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hfamil@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri:
f.ü.f.d., dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu

İşçilərin ümumi sayı: 15

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycan su və torqaq ekosistemlərində Uran-Torium-Radium izotopları və ekoloji həssas zonalarda onlarla əlaqəli ağır metallar və polisiklik birləşmələr üzrə tədqiqatların icrası və məlumat bazalarının hazırlanması

Əsas elmi nəticələri: U238 və Th232 izotoplarının Abşeron yarımadasından cənubdakı qrunt sularında paylanması üzrə məlumat bazası Kür-Araz çaylarında ağır metalların daşınması üzrə məlumat bazası Xəzər dənizi dib çölüntülərində ağır metallar və polisiklik aromaatik karbohidrogenlərin akkumulyasıyası üzrə məlumat bazası