RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«İzotop Mənşəli Şüa Mənbələri» elmi-təcrübi kompleksi

Tel: (+994 12) 3760255
Faks: (+994 12) 5398318

Şöbənin rəhbəri: Ələsgərov Əzizbala Mirzəbala oğlu

İşçilərin ümumi sayı: 5

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: İzotop mənşəli şüa mənbələrinin istismarı və nasazlıqlarının aradan qaldırılması;
Materialların qamma şüalandırılması ilə əlaqədar təcrübələrin aparılmasında sifarişçilərə məsləhətlər vermək və onlara bu işlərdə kömək etmək.

Əsas elmi nəticələri: Təqdim olunan tədqiqat obyektlərinin qamma şüalanmasının aparılması.