RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Radioprotektorlar» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: asim2112@mail.ru

Asim Səbri oğlu Abdullayev

Struktur bölmənin rəhbəri:
Asim Səbri oğlu Abdullayev
Kimya elmləri namizədi

İşçilərin ümumi sayı: 8

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
• Radiasiya təhlükəsizliyinin elmi aspektləri, radioaktiv çirklənmə və ionlaşdırıcı şüaların canlılara təsiri, bu təsirlərdən müdafiə üsullarının işlənməsi
• Radiasiyaya qarşı orqanizmlərin davamlılığını artıran, şüa zədələnmələrində bərpaedici xassələr göstərən sintetik və təbii mənşəli bioloji aktiv kompozisiyaların alınması, tədqiqi və tətbiqi imkanlarının araşdırılması

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
• Sofora Japonica L., Juglans regia bitkilərindən rutin, kversetin, yuqlonun dəmir kompleksləri alınmış, şüalanmadan qoruyucu xassələrinin olması aşkarlanmışdır
• Aparılmış tədqiqatlarla Achillea nobilis, Crocus sativus L., Calendula officinalis bitkiləri ekstraktlarının və onların polivinilpirrolodonla modifikasiya edilmiş formalarının radioprotektor xassələrinin olması müəyyən edilmiş və onların radioprofilaktik məqsədlərlə istifadə edilmələrinin mümkünlüyü tövsiyə edilmişdir