RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Radioizotop - Yaş Təyinetmə» qrupu

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: ravan.m.n@rambler.ru

Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı

Struktur bolmənin rəhbəri:
Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Müxtəlif radioizotop üsulları ilə (C14 və s.) tarixi abidələr, arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşya, sümük nümunələrinin yaşının təyin edilməsi.

Struktur bölmənin əsas nəticələri: XRF- cihazı vasitəsi ilə rentgen-flüoresensiya metodu ilə müxtəlif əşyaların (bərk, maye, torpaq və s.) tərkibində metallar üzrə element tərkibi müəyyənləşdirilir.