RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Radionuklid Tərkibli Materialların Fizikası» qrupu

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: ravan.m.n@rambler.ru

Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı

Struktur bolmənin rəhbəri:
Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Radionuklid tərkibli materialların fiziki xassələrinin tədqiqi. Atom-absorbsiya spektroskopik metodla həmin materialların tərkibində ağır metalların öyrənilməsi.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Abşeron yarımadasında radionuklidlərlə çirklənmiş Romanı və Yeni Suraxanı yod zavodlarının ərazisindən götürülmüş torpaqlar Ge detektorlu radiospektrometr vasitəsilə tədqiq olunmuş, radionuklidlərin miqrasiya xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.