RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Radiobiologiya» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5102681
E-mail: e_dzhafarov@rambler.ru

Cəfərov Elimxan Süleyman oğlu

Struktur bölmənin rəhbəri:
Cəfərov Elimxan Süleyman oğlu
Biologiya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı: 10

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Laboratoriyanın əsas fəaliyyət istiqaməti radiobiologiya və radioekologiya sahələridir.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Abşeron yarımadasının radionuklidlərlə lokal çirklənmə zonalarından birində (Romanı yod zavodunun ərazisində):
1. Radionuklidlərin keyfiyyət və kəmiyyət tərkibi müəyyənləşdirilmiş, onların həm torpağın ayrı - ayrı profilləri üzrə, həm də üfiqi müstəvidə yayılma qanunauyğunluqları öyrənilmişdir;
2. Ərazini çirkləndirən radionuklidlərin həm “torpaq - bitki” zənciri üzrə miqrasiya, həm də ayrı-ayrı bitki orqanlarında toplanma xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir;
3. Ərazini çirkləndirən radionuklidlərin yaratdığı şüalanmanın ərazidə yabanı şəkildə formalaşan bitkilərin biometrik ölçülərinə və reproduktivlik xüsusiyyətlərinə təsiri öyrənilmişdir;
4. Xroniki təsir şəraitində ionlaşdırıcı şüalanmanın bu şəraitə həssas olan fotosintez prosesinə təsiri tədqiq edilmişdir;
5. Radiasiya stresi şəraitində bitkilərin antioksidant müdafiə sisteminin ayrı-ayrı elementlərinin birgə fəaliyyəti öyrənilmişdir.