RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Heterogen Proseslərin Radiasiya Kimyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: agayevteymur@rambler.ru

Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

Struktur bölmənin rəhbəri:
Ağayev Teymur Nemətulla oğlu
kimya elmləri doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı: 17

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Suyun, karbohidrogenlərin radiasion və nano-radiasion katalitik çevrilməsi prosesləri və universal enerji daşıyıcılarının alınması, eləcə də radiasiya materialşünaslığı

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
Metal, Me-MeO sistemlərin iştirakı ilə suyun, karbohidrogenlərin radiasion parçalanmasında enerji ötürülməsinin ümumi qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir.
Me-H2O, MeO+H2O, MeO+H2O+heksan ilə təmasında radiasiya-heterogen proseslərin qanunauyğunluqlarınin aşkar edilməsi bu proseslərin hidrogenin əmələ gəlməsində rolu və metallik materialların oksidləşməsi, eləcə də xüsusi sərt şəraitdə temperatur və qamma-şüalarının birgə təsiri zamanı radiasiyaya davamlılığının artırılması yolları