RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Polimerlərin Radiasiya Kimyası və Texnologiyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (141)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: siraz_mm55@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri:
Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu
Kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı: 8

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqaməti: Polimer və kompazisiya materiallarının radiasiyon-kimyəvi sintezi, emalı, vulkanlaşması və modifikasiyası. Aqressiv tərkibli maddələrə davamlı elastomer materiallarının hazırlanması.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Kükürdsüz elastomerlərdə tikilmə prosesini aparmaqla yeni kimyəvi quruluşu formalaşdırmaq. Elastopolimerlərdə tikici sistemə təsir etməklə fiziki-kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələrin və polimerlərin quruluş parametrlərinin dəyişilməsinə və yeni tələb olunan polimer materialının alınması.