RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 438-32-24 / (+994) 55 497-40-63
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: shiraz.mamedov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., dos. Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

İşçilərin ümumi sayı: 10

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqaməti: Radiasiya-kimyəvi texnoloji prosesin təsiri ilə polimerləmə, polimerlərin kimyəvi texnologiyası və emalı, nanotexnologiya, nanokimya, kompozisiya materialları, aqressiv tərkibə və müxtəlif faktorlara qarşı davamlı materialların alınması

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Radiasiya-kimyəvi texnoloji üsulu ilə müxtəlif polimer sistemlərdə kiçik molekullu birləşmələrin iştirakı ilə makromolekulda kimyəvi quruluşu formalaşdırmaq, tələb olunan müxtəlif aktiv enerjiyə malik quruluşu almaq üçün, yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrdən istifadə etməklə, molekulyar səviyyədə polimer quruluşunu dəyişmək, istifadə olunan tikici sistemlərin və sensibilizatorların müsbət təsiri nəticəsində, radikal prosesin əmələ gəlməsi və fəza quruluşunun dəyişməsi nəticəsində alınmış polimer materialların quruluşuna, fiziki-kimyəvi, mexaniki köhnəlməsinə və polimer materiallarının istismar xassələrinə təsiri tətqiq olunur