RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 4383224,(+99455) 4974063
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: shiraz.mamedov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., dos. Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

İşçilərin ümumi sayı: 8

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqaməti:
Radiasiya-kimyəvi texnoloji prosesin təsiri ilə polimerləşmə, polimerlərin kimyəvi texnologiyası və emalı, nanotexnologiya, nanokimya, kompozisiya materialları, aqressiv tərkibə və müxtəlif faktorlara qarşı davamlı materialların alınması.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
Radiasiya-kimyəvi üsulla polimer və üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, tikici agent və sensibilizatorlar əsasında müxtəlif polimer sistemlər alınmışdır. Radiasiya texnologiyalarının alınmış polimer materialların quruluşuna, fiziki-kimyəvi və istismar xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir.