RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5394113
Faks: (+994 12) 5394113
E-mail: imustafayev@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Mustafayev İslam İsrafil oğlu

"Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (99412) 539 33 91
Faks: (99412) 539 83 18
E-mail: oktaysamedov9@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. Səmədov Oqtay Əbil oğlu

"Radioekologiya" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5382957
Faks: (+994 12) 5963408
E-mail: hfamil@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.-r.e.n., dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu

"Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 4383224,(+99455) 4974063
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: shiraz.mamedov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., dos. Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

"Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383413
Faks: (+994 12) 5388318
E-mail: m.bayramov51@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.ü.f.d. Bayramov Məzahir Nəsrəddin oğlu

"Seqnetoelektriklərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
Е-mail: sardarli@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri: f.r.e.d., prof. Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

"Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks:
E-mail: oktay_dae@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.-r.e.n., dos. Salamov Oktay Mustafa oğlu

"Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224, (+99450) 6609715
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: msrahim@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.r.e.d., prof. Mədətov Rəhim Səlim oğlu

"Enerjitutumlu radiasiya prosesləri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 4383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hokman@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.n., dos. Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu

"Ətraf mühitin radiasiya kimyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: m.gurbanov@science.az, m_gurbanov@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., prof. Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

"Heterogen proseslərin radiasiya kimyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5393389; (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: agayevteymur@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., prof. Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

"Radiobiologiya" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5102681
E-mail:

Struktur bölmənin rəhbəri: b.e.d., prof. Rəşidov Namiq Məmməd oğlu

"Radiokimya və radioprotektorlar" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5384758
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: xagani06@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.d., dos. Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu

"İnnovativ ionlaşdırıcı şüa qəbulediciləri" laboratoriyası

Tel:(+994 12) 5387145
Faks:(+994 12) 5398318
E-mail: farid-akhmedov@yandex.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.e.d., dos. Əhmədov Fərid İbrahim oğlu