RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Ətraf mühit üçün zərərli faktorların fizika və kimyası laboratoriyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5382957
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hfamil@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.r.e.n., dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu

"Polimerlərin nüvə kimyası və texnologiyası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 438-32-24 / (+994) 55 497-40-63
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: shiraz.mamedov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri: Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu
Kimya elmləri doktoru

"Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383413
Faks: (+994 12) 5388318
E-mail:

Struktur bölmənin rəhbəri:

"Seqnetoelektriklərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
Е-mail: sardarli@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri: Sərdarlı Rauf Mədət oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

"Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail:

Struktur bölmənin rəhbəri:

"Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: msrahim@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Mədətov Rəhim Səlim oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

"Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası" laboratoriyası

Tel: (99412) 539 33 91
Faks: (99412) 539 83 18
E-mail: o.samedov@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. Səmədov Oqtay Əbil oğlu

"İnnovativ ionlaşdırıcı şüa qəbulediciləri" laboratoriyası

Tel:(+994 12) 5383224,(+994 51) 4200820
Faks:(+994 12) 5398318
E-mail: farid-akhmedov@yandex.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.ü.f.d., dos. Əhmədov Fərid İbrahim oğlu

"Enerjitutumlu radiasiya prosesləri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 4383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hokman@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: k.e.n., dos. Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu

"Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5394113
Faks: (+994 12) 5394113
E-mail: imustafayev@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, professor Mustafayev İslam İsrafil oğlu