RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

"Nizamsız Bərk Cisimlərin Radiasiya Fizikası" laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (124)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: o.samedov@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Səmədov Oqtay Əbil oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

«Ətraf Mühitə Zərərli Faktorların Fizika və Kimyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5382957
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hfamil@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: f.ü.f.d., dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu

«Polimerlərin Radiasiya Kimyası və Texnologiyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (141)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: siraz_mm55@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu
Kimya elmləri doktoru

«Polimerlərin və Elektroaktiv Kompozit Materialların Radiasiya Fizikası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383413 (119, 129)
Faks: (+994 12) 5388318
E-mail: arifm50@yandex.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Məhərrəmov Arif Musa oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

«Seqnetoelektriklərin Radiasiya Fizikası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (124, 131)
Faks: (+994 12) 5398318
Е-mail: sardarli@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri: Sərdarlı Rauf Mədət oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

«Bərpa olunan Enerji Növlərinin Çevrilmələri» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (125)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: rzayev1937@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Rzayev Pərviz Fikri oğlu
Texnika elmləri doktoru, professor

«Yarımkeçiricilərin Radiasiya Fizikası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: msrahim@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Mədətov Rəhim Səlim oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

«Yarımkeçiricilərin Radiasiya Fizikası» laboratoriyası

«Enerjitutumlu Radiasiya Prosesləri» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 4383224 (140)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: hokman@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu
Kimya elmləri namizədi

«Enerjitutumlu Radiasiya Prosesləri» laboratoriyası

«Enerjiqənaətedici Radiasiya Prosesləri» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5394113
Faks: (+994 12) 5394113
E-mail: imustafayev@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Mustafayev İslam İsrafil oglu
Kimya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü

«Enerjiqənaətedici Radiasiya Prosesləri»  laboratoriyası

«Ətraf Mühitin Radiasiya Kimyası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383224 (122)
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: m.gurbanov@science.az

Struktur bölmənin rəhbəri: Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu
Kimya elmləri doktoru, professor

«Ətraf Mühitin Radiasiya Kimyası» laboratoriyası