RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Dissertasiya Şurası

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Dissertasiya Şurası haqqında məlumat

    AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yaradılmış D.01.221 Dissertasiya Şurasının üzvləri.

2225.01 – “Radiasiya materialşünaslığı” - fizika elmləri
2305.01 – “Nüvə kimyası” - kimya elmləriSəmədov Oqtay Əbil oğlu (sədr) – AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, direktor, fizika-riyaziyyat
                                                               elmləri doktoru, professor, 2225.01
Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu (sədr müavini) – AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, "Ətraf
                                                                                         mühitin radiasiya kimyası" laboratoriyası, rəhbər,
                                                                                          kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Ağayev Teymur Neymətulla oğlu (elmi katib) – Radiasaiya Problemləri İnstitutu, "Heterogen
                                                                                      proseslərin radiasiya kimyası" laboratoriyası,
                                                                                      rəhbər, kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Abbasova Adilə Ziyat qızı – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu – kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Cəfərova Rəna Ələkbər qızı – kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2305.01
Qəribov Adil Abdulxaliq oğlu
– AMEA-nın həqiqi üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Mehdiyev Nizami Mikayıl oğlu
– fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Mədətov Rəhim Səlim oğlu – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Məhərrəmov Arif Musa oğlu – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu
– kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Mustafayev İslam İsrafil oğlu
– AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, 2305.01
Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu
– fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Nurullayev Yusif Quşu oğlu
– fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01
Sərdarlı Rauf Mədət oğlu
– fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2225.01