RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Fəlsəfə doktorları

Fizika elmləri üzrə:
Mehdiyeva R.N. - direktor müavini, f.-r.ü.f.d., dosent
Nuriyev M.A. - elmi katib, f.-r.e.n., dosent
İsmayılova R.S. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Tağıyev T.B. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Quliyev M.M. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Hacıyeva N.N. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Hümbətov F.Y. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Salmanov F.T. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Mustafayev Y.M. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Məmmədov H.M. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Ələkbərov A.S. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Qasımov R.C. - elmi işçi, f.-r.ü.f.d., dosent
Əhmədov F.İ. - böyük elmi işçi, f.e.ü. PhD
Ələkbərov Ş.Ş. - elmi işçi, f.e.ü. PhD
Əhmədov Q.S. - elmi işçi, f.e.ü. PhD
Bayramov M.N. - elmi işçi, f.e.ü. PhD
Məmmədov M.Ə. - elmi işçi, f.e.ü. PhD
Mikayilova Ə.C. - elmi işçi, f.e.ü. PhD
Süleymanov B.A. - laboratoriya rəhbəri, f.-r.ü.f.d.
Əhmədov M.M. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
Hüseynov N.İ. - aparıcı elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
Mahmudova T.Ə. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
Yüzbaşov E.R. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
Aslanov R.B. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
İsmayılov Ş.S. - böyük elmi işçi, f.-r.ü.f.d.
Məmmədov V.S. - elmi işçi, f.-r.ü.f.d.

Kimya elmləri üzrə:
Ağayev T.N. - laboratoriya rəhbəri, k.ü.f.d., dosent
Eyyubova N.A. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d., dosent
İskəndərova Z.İ. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d., dosent
Əliyev S.M. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d., dosent
İbadov N.Ə. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d., dosent
Mahmudov H.M. - laboratoriya rəhbəri, k.ü.f.d., dosent
Cabbarova L.Y. - böyük ülmi işçi, k.e.ü. PhD, dosent
Abbasova D.R. - şöbə müdiri, k.e.ü. PhD
Abdullayev E.T. - böyük elmi işçi, k.e.ü. PhD
Hüseynova S.A. - böyük elmi işçi, k.e.ü. PhD
Abdullayev A.S. - laboratoriya rəhbəri, k.ü.f.d.
Məmmədov X.F. - laboratoriya rəhbəri, k.ü.f.d.
İsmayılova M.K. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d.
Cəfərov Y.D. - aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d.
Məmmədyarova İ.Ə. - böyük elmi işçi, k.ü.f.d.
Hacıyev H.M. - böyük elmi işçi, k.ü.f.d.
Məmmədov S.Q. - böyük elmi işçi, k.ü.f.d.
Eyyubov K.T. - böyük elmi işçi, k.ü.f.d.

Texnika elmləri üzrə:
Salamov O.M. - aparıcı elmi işçi, t.ü.f.d., dosent
Quliyeva N.Q. - aparıcı elmi işçi, t.ü.f.d., dosent
Mustafayeva R.M. - böyük elmi işçi, t.ü.f.d., dosent
Salamov Ə.A. - böyük elmi işçi, t.e.ü. PhD
Salmanova F.Ə. - böyük elmi işçi, t.e.ü. PhD

Biologiya elmləri üzrə:
Şamilov E.N. - aparıcı elmi işçi, b.ü.f.d., dosent
Orucova C.R. - böyük elmi işçi, b.e.ü. PhD, dosent
Nəsibova A.N. - aparıcı elmi işçi, b.e.ü. PhD
Rzayev N.R. - aparıcı elmi işçi, b.ü.f.d.
Xudaverdiyeva S.R. - böyük elmi işçi, b.ü.f.d.
Məmmədli S.A. - böyük elmi işçi, b.ü.f.d.
Ağayev F.A. - elmi işçi, b.ü.f.d.
Pənahova A.Ə. - elmi işçi, b.e.ü. PhD
Müslümova Z.H. - elmi işçi, b.e.ü. PhD