RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[05.10.2020]

ELAN

logo

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı laboratoriyaların rəhbəri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir:
1. “Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
2. “Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
3. “Seqnetoelektriklərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
4. “Bərpa olunan enerji növlərinin cevrilmələri” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
5. “Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
6. “Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
7. “Enerjitutumlu radiasiya prosesləri” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
8. “Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
9. “Ətraf mühitin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
10. “Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
11. “Radiobiologiya” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
12. “Radioekologiya” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
13. “Radioprotektorlar” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
14. “İnnovativ ionlaşdırıcı şüa qəbulediciləri” laboratoriyası
Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan dərc olunduqdan sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9; telefon – 439 33 91
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor                                                                     O.Ə. Səmədov