RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elanlar

[05.11.2021]

ELAN

logo

Elan 29.10.2021-ci il tarixində AMEA-nın ELM qəzetində dərc edilmişdir

Azərbaycan Milli EA Radiasiya Problemləri İnstitutu aşağıdakı
laboratoriyaların rəhbəri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir:
1. “Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
2. “Seqnetoelektriklərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
3. “Yarımkeçiricilərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
4. “Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
5. “İnnovativ ionlaşdırıcı şüa qəbulediciləri” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
6. “Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
7. “Enerjitutumlu radiasiya prosesləri” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
8. “Ətraf mühitin radiasiya kimyası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
9. “Heterogen proseslərin radiasiya kimyası” laboratoriyası
    Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
10. “Radioekologiya” laboratoriyası
      Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
11. “Radiokimya və radioprotektorlar” laboratoriyası
      Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
12. “Radiobiologiya” laboratoriyası
      Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.
13. “Bərpa olunan enerji növlərinin cevrilmələri” laboratoriyası
      Laboratoriya rəhbəri vəzifəsi – 1şt. vah.

Müsabiqədə uyğun sahə üzrə ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilər.
Sənədlər bu elan dərc olunduqdan sonra bir ay müddətində, aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:
AZ-1143, Bakı şəhəri, Bəxtiyar Vahabzadə, 9; telefon – 539 33 91; 5383224
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu