RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmi Şura

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun Elmi Şurası haqqında məlumat

    Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmi şurası İnstitutun direktorundan, onun elmi işlər üzrə müavinindən, elmi katibdən və institutun aparıcı alimlərindən ibarət qurumdur. Elmi şuraya İnstitutun direktoru rəhbərlik edir. Elmi Şuranın iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Elmi Şura institutun elmi tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətlərini müzakirələr yolu ilə müəyyənləşdirir, laboratoriyaların elmi-tədqiqat işləri haqqında illik hesabatını dinləyir və qiymətləndirir, İnstitutda aparılan müxtəlif elmi araşdırmalar əsasında hazırlanmış məqalələrin müzakirəsini keçirir və nəşrinə icazə verir. İnstitutda laboratoriyaların yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir, professor və dosent elmi adlarının verilməsi, laboratoriya rəhbərlərinin seçilməsi və geri çağrılması, fəxri adların verilməsi haqqında Elmi Şuranın qərarları müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün keçirilən iclasda onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının 2/3 hissəsi müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
    Elmi Şuranın tərkibi AMEA RH-nın 10 noyabr 2016-cı il tarixli 11/13 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir və aşağıda göstərilən 21 nəfərdən ibarətdir:

Sədr:
Səmədov Oqtay Əbil oğlu – RPİ-nun direktoru, f.-r.e.d., professor

Sədr müavini:
Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı – Elmi işlər üzrə direktor müavini, f.-r.e.n., dosent

Katib:
Nuriyev Musa Abduləli oğlu – Elmi katib, f.-r.e.n., dosent

Üzvlər:
Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu – Lab. rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d.
Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu – Şöbə rəisi, f.-r.e.d., professor
Abdullayev Asim Səbri oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.n
Ağayev Teymur Nemətulla oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.n., dosent
Cəfərov Elimxan Süleyman oğlu – Lab. rəhbəri, b.e.d.
Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.d., professor
Mədətov Rəhim Səlim oğlu – Lab. rəhbəri, f.-r.e.d., professor
Məhərrəmov Arif Musa oğlu – Lab. rəhbəri, f.-r.e.d., professor
Mahmudov Hökmən Mövəcət oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.n., dosent
Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.d.
Mustafayev İslam İsrafil oğlu – Lab. rəhbəri,  AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., professor
Sərdarlı Rauf Mədət oğlu – Lab. rəhbəri, f.-r.e.d., professor
Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu – f.-r.e.d., professor
Hümbətov Famil Yusif oğlu – Lab. rəhbəri, f.-r.e.n.
Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu – Lab. rəhbəri, k.e.d.
Abdullayev Adil Polad oğlu – Apar. elmi işçi, f.-r.e.d., professor
Salmanov Famin Tahir oğlu – Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının Sədri, f.-r.e.n.
Mikayılova Əminə Cümşüd qızı – Həmkarlar təşkilatının sədri, f.ü.f.d.